Support Help

Via ons ticketsysteem willen wij zo transparant mogelijk support bieden. Hier volgt alvast wat praktische uitleg.

1. Inloggen

Als u nog geen toegang hebt tot de supportmodule klikt u op "ik heb nog geen login".

Er wordt u dan gevraagd om uw klantnummer. Dit klantnummer vindt u terug op uw facturen. Als login kiest u een geldig email adres. Let op: per bedrijf kan maar één account aangemaakt worden. Verder kiest u een paswoord en herhaalt dit om vergissingen te voorkomen.

Vanaf dan logt u in met het email adres en het door u gekozen paswoord.

Via deze link navigeert u naar ons ticketsysteem.

 

2. Support items toevoegen

Werkt er iets niet naar behoren met uw software pakket, wil u iets aangepast of hebt u gewoon een vraag? Via "Voeg een nieuw support item toe" wordt alles in ons systeem geinjecteerd.

Kies een relevante titel en beschrijf uw probleem of vraag zo duidelijk mogelijk en klik dan "stuur uw vraag door".

U krijgt op het scherm onmiddellijk het ticketnummer te zien. U krijgt ook een mail met bevestiging en een directe link naar uw ticket.

 

3. Support items raadplegen

Via "Toon mijn support items" houdt u een overzicht over al uw support tickets.

 

Standaard krijgt u de lijst van alle tickets die nog niet gesloten zijn. Als u deze laatste toch wil zien, vink dan "Toon ALLE cases" aan.

U ziet enkele kolommen: het ticketnummer, het type, de titel (dit is tevens de link naar de details van het ticket), de status, aan wie het ticket is toegewezen (als dit al is gebeurd) en de datum van aanmaak van het ticket.

Status en type wordt gezet door Anka Business Systems. Hier volgt een overzicht van de betekenis.

Status

NEW Ticket moet nog bekeken worden door Anka Business Systems
OPEN Ticket is in behandeling
Wacht op klant Een antwoord of actie van u is nodig om verder te gaan. U wordt ook via mail op de hoogte gebracht als deze status wordt gezet.
CLOSED Ticket is afgesloten

Type

Vraag Een vraag om informatie. Alle tickets hebben deze status bij ingave.
Fout Een fout in uw software die kosteloos dient opgelost te worden door Anka Business Systems
Wijziging Een ingreep van Anka Business Systems is nodig. Hier kan een kost aan vasthangen. Hiervan wordt u altijd eerst op de hoogte gebracht.

 

Als u op de titel klikt van een ticket worden de details getoond.

U ziet hier de beschrijving die u gaf aan het ticket en een historisch overzicht van de communicatie en statuswijzigingen. Als u commentaar will geven, stelt u die hier op en via "SAVE" wordt deze bij het ticket geregistreerd.

4. Administratie

Op uw administratiepagina ziet u alle jaarlijks vernieuwbare abonnementen samen met de datum waarop ze vernieuwd kunnen worden. U kan navigeren naar de details van deze abonnementen.

U ziet ook al uw facturen en en kan de inhoud ervan raadplegen via de details. Als de betaling van een factuur bij ons geboekt is staat er "voldaan" in plaats van "Saldo incl".

Indien u een welbepaald product wenst op te zoeken kan u dit via "zoek naar een string ...". Het systeem zal door de facturen bladeren en de gevonden artikels oplijsten.

 

5. Downloads

Hier vind u een link naar de laatste versies van Winner. Ook de "Release note" die beschrijft wat er in de versie is opgenomen kan hier geraadpleegd worden.

Opgelet deze functionaliteit is nog niet actief. U wordt op de hoogte gebracht als de Winner versies beschikbaar zijn.

);